Prośba o wpłatę 1 procentu na rzecz naszej szkoły za rok 2019

Prośba o wpłatę 1 procentu na rzecz naszej szkoły za rok 2019

Szanowni Państwo!

         Społeczny Komitet Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska przy Szkole Podstawowej w Brzezince serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za przekazanie 1 procentu podatku na rzecz naszej szkoły.

 Informujemy, że za rok podatkowy 2018 w roku 2019 otrzymaliśmy kwotę 3000,16 zł. Jest to bardzo duże wsparcie dla naszej placówki. Za przekazane środki zostaną zakupione stroje sportowe dla naszych zawodników reprezentujących szkołę na zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. 

Również w tym roku zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku. 
Wystarczy tylko wpisać w odpowiednim miejscu PIT-u za rok 2019 następujące dane:


W rozdziale :

Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego:

W pozycji: Numer KRS: 0000052078

W pozycji: Wnioskowana kwota: .................. zł (kwota wynikająca z rozliczenia) 

W pozycji: Informacje uzupełniające: Cel szczegółowy: 1 % Szkoła Podstawowa w Brzezince, ul. Szkolna 19, 32-610 Oświęcim

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Zachęcamy, aby również w tym roku włączyć się do akcji 1% na rzecz naszej szkoły.

 

Przewodnicząca Społ Kom. na terenie szkoły: p. Magdalena Ślimak
Skarbnik: p. Katarzyna Tobiasz
Sekretarz: p. Beata Herman