Poznaj Świat przez języki


 

Poznaj świat przez języki

konkurs ogólnopolskiej kampanii społecznej
„Język to podstawa. Ucz się języków”

 Konkurs „Poznaj świat przez języki” to kolejny konkurs w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "Język to podstawa. Ucz się języków". 

Zapraszamy do udziału w konkursie nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych,. Celem tego konkursu jest dotarcie do jak największej grupy młodych osób i przekonanie ich, że znajomość języków obcych jest niezbędna do funkcjonowania we współczesnym świecie. Daje możliwość swobodnego podróżowania, komunikowania się z innymi i sprawia, że stajemy się obywatelami świata.

Czas trwania: 17 września - 5 października 2012 r.

Ideą konkursu jest dotarcie do uczniów poprzez nauczycieli w szkołach publicznych. Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego przeprowadzają lekcję na podstawie materiałów opracowanych przez wydawnictwa - partnerów merytorycznych konkursu, zachęcając w ten sposób swoich uczniów do udziału w konkursie. Po tych zajęciach uczeń - uczestnik konkursu powinien zarejestrować się na stronie konkursu, wybrać konkretną szkołę językową, której kurs chciałby wygrać i rozpocząć zbieranie punktów. Punkty może uzyskać poprzez:

·         udzielenie odpowiedzi na pytania sformułowane w quizie tematycznie związanym z lekcją przeprowadzoną w szkole publicznej

·         udzielenie odpowiedzi na pytania sformułowane przez szkołę językową (do udzielenia odpowiedzi konieczne jest przejrzenie strony www szkoły)

·         udział w bezpłatnych atrakcjach przygotowanych przez szkołę językową. Szkoła może skorzystać z gotowych rozwiązań proponowanych przez organizatorów kampanii, jak np.: napisanie testu on-line („Let’s check”), rozdawanie przypinek lub też zorganizować własne: lekcje pokazowe, bezpłatne warsztaty, konkursy, gry językowe itp.

Uczestnik konkursu wymyśla też hasło konkursowe (w języku polskim). Najciekawsze hasła zgłoszone przez osoby, które zdobędą znaczną liczbę punktów, zostaną nagrodzone. Nagrodą w skali lokalnej będą bezpłatne kursy językowe oferowane przez szkoły językowe a w skali krajowej tablety i materiały do nauki. 

Celem konkursu „Poznaj świat przez języki” jest poprzez zabawę:

·         zgodnie z myślą przewodnią konkursu poznawanie świata przez języki,

·         motywowanie do nauki języków obcych,

·         zachęcenie młodzieży do twórczego podejścia do nauki języków obcych i podejmowania nowych wyzwań językowych,

·         uzmysłowienie obywatelom jak ważna i korzystna jest dla nich umiejętność posługiwania się językiem obcym.