Pożegnanie p. Franciszka Chrzanowskiego

   Dnia 19 IV 1993 roku zmarł w wieku 71 lat były Dyrektor naszej szkoły w latach 1957 - 1973 Pan Franciszek Chrzanowski. 

   Inicjator i współtwórca budowy naszej szkoły oddanej do użytku w 1968 roku. Z jego inicjatywy szkoła przyjęła imię Pomnik Dzieci Więźniów Oświęcimia oraz nawiązała współpracę z byłymi dziećmi obozu koncentracyjnego Oświęcim - Brzezinka i z innych obozów hitlerowskich. W 1972 roku dzięki jego staraniom byłe dzieci obozów koncentracyjnych ufundowały i przekazały sztandar - chlubę naszej szkoły. Jego zasługą był czynny udział młodzieży naszej szkoły w olimpiadach przedmiotowych sięgającej po laury na szczeblu wojewódzkim. Społeczeństwo Brzezinki pamiętać go będzie jako społecznego działacza na rzecz środowiska.

22 IV 1993 roku z żalem uczestniczyliśmy w uroczystościach pogrzebowych.

Podziękowanie Dyrektora za otrzymany sztandar (1972 r. zdj. z archuwum szkolnego)

 

 

 

 

Podziękowanie Dyrektora
za otrzymany sztandar

 (1972 r. zdj. z archiwum szkolnego)