Pożegnanie mgr Krystyny Stankiewicz

   Żegnamy dzisiaj koleżankę, pedagoga – która 37 lat pracowała z dziećmi i młodzieżą, wspomagała ich w rozwoju intelektualnym, przygotowując do życia w świecie dorosłych.

   Długotrwałą karierę zawodową rozpoczęła roczną pracą w Imielinie, przenosząc się do Szkoły Podstawowej nr 5. Przez 7 lat była Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Skidziniu, skąd powołana została na stanowisko wizytatora w Inspektoracie Oświaty rejonu oświęcimskiego.

   W 1975 roku objęła stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezince. Z perspektywy lat nie wyobrażamy sobie innej osoby, która tak jak ona umiała ożywić współpracę z Patronem Szkoły. Wspólne z nimi spotkania z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami stały się wzajemną potrzebą i tradycją szkoły. Efektem tej współpracy było państwowe odznaczenie szkoły i udekorowanie sztandaru oraz otwarcie Izby pamięci związanej z imieniem szkoły „Pomnik Dzieci Więźniów Oświęcimia”.

    W 1984 roku odeszła na emeryturę odznaczona za zasługi dla szkolnictwa „Złotym Krzyżem Zasługi” Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Będąc na emeryturze szukała kontaktu z młodzieżą, pracując w bibliotece Zespołu Szkół Zawodowych OZNS w Oświęcimiu.

W ostatnim okresie pełniła funkcję przewodniczącej sekcji emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Oświęcimiu.

Zostaje nam w pamięci jako bardzo dobry nauczyciel, pedagog i koleżanka.

Cześć jej pamięci!

 Pani mgr Krystyna Stankiewicz zmarła dnia 15.09.1995 r.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 18.09.1995 roku.

 

 

 

Pani Dyrektor Krystyna Stankiewicz podczas rozmowy z Tadeuszem Sieradzkim - byłym więźniem obozu w Oświęcimiu, Patronem Szkoły (1980 r., zdj. z archiwum szkoły)

  Pani Dyrektor Krystyna Stankiewicz podczas rozmowy z p. Tadeuszem Sieradzkim - byłym więźniem obozu w Oświęcimiu, Patronem Szkoły.

(1980 r., spotkanie z okazji 35 rocznicy wyzwolenia Oświęcimia, zdj. z archiwum szkolnego)