Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadpodstawową

 

 Na wybór zawodu wpływ ma wiele czynników, które podzielić można na dwie grupy – wewnętrzne i zewnętrzne.

Do czynników zewnętrznych, którymi kierują się uczniowie – nie zawsze to sobie uświadamiając – należą nie tylko:

 • Opinie rodziców i krewnych, ich edukacyjne i zawodowe doświadczenia – sukcesy i porażki;
 • Opinie nauczycieli ich dotychczasowe doświadczenia edukacyjne, osiągnięcia i niepowodzenia;
 • Opinie rówieśników –przyjaciół, koleżanek i kolegów;
 • Moda;
 • Sytuacja finansowa rodziców;
 • Ogólna sytuacja społeczno-ekonomiczna w regionie          i kraju;
 • Rynek pracy-zawody poszukiwane i takie, w których bardzo trudno znaleźć pracę;
 • Ich wiedza o zawodach: jakie są, czy decyduje się na któryś z nich, trzeba spełniać określone kryteria zdrowotne, mieć konkretne predyspozycje itd.
 • Oferta edukacyjna – istniejące w pobliżu szkoły

 Natomiast wśród czynników wewnętrznych, powinni wziąć nie tylko pod uwagę zainteresowania, predyspozycje, zdolności, umiejętności, cechy charakteru, możliwości intelektualne czy stan zdrowia. Równie duży wpływ na przyszłość zawodową dzisiejszych uczniów będą miały ich przekonania i wartości oraz postawa wobec problemów współczesnego świata. Relacje między tymi dwiema grupami czynników nie zawsze dają się zaobserwować na pierwszy rzut oka. W dzieciństwie i pierwszych latach edukacji to rodzice, najczęściej podejmują decyzje , niekiedy robią to wspólnie z dziećmi – częściej sami: doradzają wybór szkoły podstawowej, wspierają zainteresowania, pomagają w rozwijaniu uzdolnień, wpływają na dodatkowe zajęcia. To oni także mają znaczący wpływ na postawy i poczucia wartości swoich synów i córek, na to, jakie są ich życiowe oczekiwania, formy spędzania wolnego czasu, marzenia o przyszłej pracy i zawodzie.

Między innymi dlatego wybór szkoły ponadpodstawowej jest taki ważny i trudny. Stanowi bowiem pierwszy krok do samodzielności:

 • Zamyka okres dzieciństwa i nauki w szkole ogólnokształcącej – takiej samej dla wszystkich, co powoduje, że młodzi ludzie przejmują role zarezerwowane dotychczas dla dorosłych. Z procesem tym wiąże się potrzeba uznania oraz poczucie stawania się dojrzałym członkiem społeczności. Od tej chwili celem większości młodych ludzi będzie samodzielne kształtowanie swojego życia i dawanie sobie w nim rady niezależnie od innych;
 • Oznacza konieczność odnalezienia się w podzielonym i zinstytucjonalizowanym społecznym systemie, najpierw odnalezienie oferty edukacyjnej najlepiej odpowiadającej indywidualnym potrzebom, a następnie na rynku pracy.

Dlatego tak ważne decyzje warto podejmować wspólnie. Rozmawiając, poznając siebie, szukając informacji, analizując je.

 Czy rodzice mogą być doradcami?

Rodzicu jak pokazują badania, to Ty masz największy wpływ na podejmowanie decyzji przez Twoje dziecko. Jesteś pierwszym doradcą swojego nastolatka w przeróżnych sprawach dnia codziennego, zatem spróbuj także wesprzeć go w wyborze szkoły ponadpodstawowej i zawodu. 

 Czy warto być doradcą swojego dziecka w sprawach związanych z wyborem szkoły i zawodu? TAK!

 

Oprac. mgr Agnieszka Kolasa

 

Pliki do pobrania:

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód.docx (Rozmiar: 18269 bajtów)