Plastyczne inspiracje

Plastyczne inspiracje
Na zajęciach z plastyki bardzo ważna jest kreatywna i twórcza praca z uczniami.
Uwielbiane przez dzieci prace plastyczne nie tylko rozwijają wyobraźnię, ale również stymulują i
rozwijają wiele zdolności poznawczych.
Na lekcjach stwarzam uczniom warunki sprzyjające twórczej ekspresji.
Oto plastyczne inspiracje uczniów

nauczyciel plastyki
SIUTAJ KATARZYNA