Plan lekcji od 10 października 2022 r. dla klas I - VIII

Od 10 października 2022 r. nastąpi zmiana podziału godzin.

Dla niektórych klas podział godzin zmienił się nieznacznie lub nawet wcale.

(Po wyświetleniu się podziału w prawym górnym rogu wybrać: stały plan lekcji )

Proszę o uważne sprawdzenie ewentualnych różnic względem dotychczasowego podziału godzin.

Dyr. ZSP - Beata Herman