PAN TADEUSZ - Adam Mickiewicz

PAN TADEUSZ - Adam Mickiewicz

Prezentacja z fragmentem filmu pt. Dzieje Jacka Soplicy

Prezentacja - obraz szlachty w "Panu Tadeuszu"
Prezentacja z quizem - Wśród bohaterów "Pana Tadeusza"