MOJA PIOSNKA - Cyprian Kamil Norwid

MOJA PIOSNKA - Cyprian Kamil Norwid

 

Film z serii Wiedza z Wami

1. Informacje nt. romantyzmu
2. Życie Cypriana Kamila Norwida na tle epoki.
3. Treść wiersza (od 4.27 min).
4. Omówienie treści wiersza.
5. Podsumowanie (7.57min.)
6. Środki poetyckie (od 8.44 min.): metafory, powtórzenia, apostrofa, wykrzyknienie, pytanie retoryczne, neologizm.

 

Prezentacja na temat utworu - znajdziecie w niej m.in. pięknie zinterpretowany głosowo utwór.