List Pani Heleny Bazylak - Osak byłej więźniarki KL Auschwitz - Birkenau

opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny