Konkurs plastyczny pn.”Bezpieczne dzieci w Internecie”.

Konkurs plastyczny pn.”Bezpieczne dzieci w Internecie”.     Uczniowie klas
trzecich oraz czwartych wzięli udział w konkursie organizowanym

w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego KWP Kraków „Zagrożenia w sieci-
profilaktyka i reagowanie”.

Celem konkursu jest uświadomienie młodym użytkownikom Internetu zagrożeń czyhających w
Internecie, promocja prawidłowych postaw oraz nabycie wiedzy w zakresie zgodnych z prawem
zasad korzystania z Internetu.
Poniżej prace, które wykonali na lekcjach plastyki.


Nauczyciel plastyki
Siutaj Katarzyna
Nauczyciel informatyki
Halina Głogowska-Urbańczyk