Karta zapisu ucznia SP w Brzezince na obiady

Karta zapisu ucznia SP w Brzezince na obiady


W załączniku poniżej umieszczamy wzór karty

zgłoszenia na obiady szkolne.

Karty w formie papierowej będą rozdane Uczniom przez Wychowawców klas.

Prosimy Rodziców o ich wypełnienie do dnia 11 września 2023 r.

Wysokość całkowitej płatności za obiady będą podawane przez 

p. Intendentkę - Annę Jenczałę
po zakończonym miesiącu

wiadomością Librusa.


Pliki do pobrania:

2023_2024_karta_zapisu_na_obiady_SP_Brzezinka.doc (Rozmiar: 38912 bajtów)
2023_2024_karta_zapisu_na_obiady_SP_Brzezinka.pdf (Rozmiar: 132379 bajtów)