InterRisk - ubezpieczenie na 2021-22

Tomasz Włodarczyk

Dyrektor Regionalny DSA Investment SA

tel. 506 670 887
e-mail: tomasz.wlodarczyk@dsa.pl

 


DSA Investment S.A., Al.Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, tel. 71/ 334 50 50, fax 71/ 334 50 51, e-mail: biuro@dsa.pl
NIP: 899-27-23-377; REGON: 021642423; KRS: 0000391830 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy;
Kapitał zakładowy:1.000.000,00 PLN, wpłacony w całości
www.dsa.pl


POUFNOŚĆ: Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata i może zawierać informacje poufne - chronione przez przepisy prawa. Jeśli wiadomość została przesłana omyłkowo, proszę zawiadomić o tym nadawcę poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie skasować tę wiadomość. Jakiekolwiek kopiowanie lub ujawnianie treści tej wiadomości jest zabronione. Wszelkie treści nie pozostające w związku z oficjalną działalnością Spółki lub wysłane przez osoby nieupoważnione nie mogą być uznane za wydane lub popierane przez Spółkę. Poczta elektroniczna nie jest bezpiecznym środkiem łączności, ponieważ może być pozyskana przez osobę nieuprawnioną, zmieniona, uszkodzona, zawirusowana lub utracona z przyczyn niezależnych od Spółki. Każdy, kto porozumiewa się ze Spółką za pomocą poczty elektronicznej, akceptuje tym samym powyższe zagrożenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA: Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej są przetwarzane przez DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000391830 w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – przez okres upływu ewentualnych roszczeń . Zawarcie w wiadomości zapytania o informacje handlowe stanowią zgodę na otrzymanie żądanych informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez nadawcę adres e-mail. Wyrażoną w ten sposób zgodę można cofnąć w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem. Osobom, których dane dotyczą, przysługuję wszystkie prawa wynikające z RODO, w szczególności prawo do sprzeciwu, usunięcia, dostępu do danych, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania.
Pełna informacja RODO jest dostępna

Pliki do pobrania:

InerRisk_oferta_Ubezpieczyciela.pdf (Rozmiar: 1055448 bajtów)