Innowacyjny projekt - Small thinkers, great writers

Innowacyjny projekt - Small thinkers, great writers

Innowacja w naszej szkole

  Nasi uczniowie z klas drugich biorą udział w innowacji pod kierunkiem p. Haliny Głogowskiej - Urbańczyk. Nauczycielka nawiązała współpracę ze szkołami z Turcji i Włoch w ramach międzynarodowych projektów  eTwinning. Jest to kolejna inicjatywa w naszej szkole dotycząca współpracy zagranicznej. W poprzednich latach nawiązaliśmy korespondencję ze szkołą w Niemczech.

W projekcie "Small thinkers, great writers" nasi uczniowie wspólnie z rodzicami piszą krótkie bajki  i wykonują do nich ilustracje. Pani Głogowska - Urbańczyk tłumaczy teksty na j. angielski, skanuje bajki i wysyła je za pośrednictwem specjalnej platformy projektowej do szkól partnerskich. Nasi uczniowie otrzymują w ten sam sposób projekty opracowane przez zagranicznych przyjaciół.

Od marca br. rozpoczyna się kolejna innowacja z nowymi partnerami również w projektach eTwinning. Nowy projekt nosi nazwę "Accept me who I am" i dotyczy tolerancji.

 

Opracowanie: Halina Głogowska - Urbańczyk