Informacje o harmonogramie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020-2021

Informacje o harmonogramie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020-2021

Terminy składania podań do szkół ponadpodstawowych ogłoszone przez MEN

Platforma: Małopolska Nabór Vulcan za pośrednictwem, której uczniowie w Małopolsce będą rejestrować się do wybranych szkół i generować wniosek.

Wniosek ten trzeba dostarczyć do szkoły pierwszego kontaktu.

Według nowego harmonogramu będzie można to zrobić od 15.06.2020 r do 10.07.2020 r.

Na stronie platformy Vulcan klikając w zakładkę oferta można także zapoznać się o ofertą szkół ponadpodstawowych z całej Małopolski. 

    Zachęcamy do śledzenia informacji na temat rekrutacji na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych, gdyż zamieszczają one aktualne  informacje na temat rekrutacji. Między innymi:

  • o harmonogramie,
  • zasadach rekrutacji do danej szkoły,
  • klasy i ich profile,
  • o przedmiotach, z których oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej będą potem punktowane do przyjęcia do wybranej klasy,
  • a także na temat konkursów i zawodów rekomendowanych przez MEN do wpisania na świadectwo jeżeli uczeń osiągnął w nich sukcesy.

   Tu można znaleźć nazwy konkursów, które według MEN będą mogły być wpisane uczniowi na świadectwo ukończenia klasy 8, jeżeli uczeń osiągnął w nim sukcesy i będą wtedy przyznane za nie punkty

Plik nr 1 -  Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych, organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

Plik nr 2 - Wykaz innych zawodów wiedzy i artystycznych.

Plik nr 3 - Wykaz dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach sportowych.

Plik nr 4 - Zasady przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021

Pliki do pobrania:

1_plik_Wykaz_konkursów_przedmiotowych_i_tematycznych.pdf (Rozmiar: 402295 bajtów)
2_plik_Wykaz_innych_zawodow.pdf (Rozmiar: 631832 bajtów)
3_plik_Dyscypliny_sportowe.pdf (Rozmiar: 400944 bajtów)
4_plik_Zasady_przyznawania_punktów_w_rekrutacji.pdf (Rozmiar: 238679 bajtów)