Dla klasy 8

Materiały dla kursu Brainy 8:

należy wyszukać klasy 4-8 szkoła podstawowa i wybrać Brainy 8. Można pobrać nagrania do podręcznika i inne materiały

link do strefy ucznia