DZIADY cz. II - Adam Mckiewicz

DZIADY cz. II - Adam Mckiewicz

Film z serii Wiedza z Wami (11,28 min.)

Dziady część II

Znajdziecie tu następujące wiadomości:
   1. Obrzęd dziadów – geneza utworu.
   2. Miejsce akcji.
   3. Bohaterowie m.in.
               a)    duchy lekkie – Józio i Rózia,
               b)    duchy ciężkie – widmo Złego Pana
               c)    duchy pośrednie – widmo Zosi
               d)    Widmo
   4. Ludowe prawdy moralne zawarte w utworze (w 7.30 min.).
   5. Cechy dramatu romantycznego (w 10 min.)

 Prezentacja

Tematyka prezentacji:

1.    Słuchowisko będące przypomnieniem treści utworu.
2.    Geneza "Dziadów cz. II" – czym są dziady.
3.    Elementy pogańskie i chrześcijańskie w „Dziadach cz. II”.
4.    Muzyczne inspiracje – nawiązania do treści utworu.
5.    Ciekawy tekst z lukami na utrwalenie wiadomości.
6.    „Dziady cz. II” jako przykład dramatu romantycznego.
7.    Wina i kara – o moralności w „Dziadach cz. II".
8.    Postać Widma.
9.    Motywy literackie w „Dziadach cz. II”