Bezpieczna droga pierwszoklasisty - spotkanie z Policją

Bezpieczna droga pierwszoklasisty - spotkanie z Policją

             09 września 2021 roku Policjantki ruchu drogowego KPP w Oświęcimiu przypomniały uczniom klasy pierwszej naszej szkoły zasady prawidłowego poruszania się w drodze do i ze szkoły.
 Mówiły o zachowaniu szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych, bezpiecznym poruszaniu się po chodniku, obserwowaniu drogi i jej otoczenia.
 Zwróciły uwagę na świadome i odpowiedzialne uczestnictwo dzieci w ruchu drogowym, aby mogły bezpiecznie uczęszczać do szkoły.
Poniżej foto ze spotkania.
                                                       oprac. Wychowawca - p. Katarzyna Siutaj