Akademia Bezpiecznego Puchatka

Akademia Bezpiecznego Puchatka

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA
edukujemy pierwszaków na temat bezpieczeństwa.


   Nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym skierowanym do uczniów klasy I , obejmującym tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach:
1. Na drodze.
2. W domu.
3. W szkole
4. W internecie.
   Głównym celem programu jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci w w/w obszarach. Program wzbogacał film edukacyjny, scenariusze zajęć oraz dodatkowe materiały edukacyjne, które wykorzystały dzieci. Całość kończy się testem znajomości zagadnień , który rozwiązują najmłodsi oraz ankietą nauczyciela.


PRAWDZIWA AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA !


Siutaj Katarzyna