26 listopada 2020 r. - czwartek 4 A

26 listopada 2020 r. - czwartek 4 A

Czwartek 26.11.2020 r. 

 

26.11.2020 r. język angielski

Lesson 26 th November 

Topic: Test-Unit 2. Sprawdzian wiadomości z rozdziału II

Cele lekcji: sprawdzenie i podsumowanie zdobytych wiadomości dot. przymiotników, nazw krajów, przyborów szkolnych i czasownika "to be" 

Dzisiaj piszemy sprawdzian z rozdziału  II. Sprawdzian jest napisany w Wordzie, można go edytować i zapisać w nim poprawne odpowiedzi na komputerze. Można go wydrukować, wpisać ręcznie i odesłać jako zdjęcie.

Sprawdzian pobieramy ze strony szkoły lub z Librusa 

Sprawdzian odsyłamy dzisiaj do godziny 16:00 

 

26.11. 2020 r.  matematyka 8.50 - 9.35

Temat: Z kalendarzem za pan brat.

KRYTERIA SUKCESU:
- znam podział roku na kwartały, miesiące i dni
- znam liczby dni w miesiącach
- znam pojęcie wieku
- znam pojęcie roku zwykłego, roku przestępnego oraz różnice między nimi
- znam nazwy dni tygodnia
- umiem zapisywać daty oraz obliczać upływ czasu związany z kalendarzem

1. Zapisz w zeszycie temat i kryteria sukcesu - przed spotkaniem online.

2. O godzinie 8.55 dołącz do spotkania na GOOGLE MEET - link będzie dostępny tylko w Classroomie. Pamiętaj, aby być zalogowanym na szkolnym koncie GOOGLE.
Będziemy  omawiać temat (podr. str. 80- 81) oraz rozwiązywać zadania z ćwiczeń str. 37 i wybrane zadania z podręcznika str. 82 - 83.

 

26.11.2020 r. j. polski - l. online o 9.45

Temat: Książka uczy, cieszy, bawi...

Moi Drodzy! W pliku nr 2 znajdziecie odpowiedzi do wczorajszych zadań nt. pisowni wielką literą. Dzisiaj sprawdźcie sobie, czy wszytko udało Wam się dobrze napisać. Gdy już będziecie pewni wyniku swojej pracy, wyślijcie zdjęcia str. 61-63 w ćwiczeniach.

 Natomiast dzisiejsza  karta pracy (krzyżówka) jest dla chętnych na o. celującą (dlatego musi być zrobiona i wysłana dzisiaj) resztę z karty pracy możemy zostawić na jutro.

Cele lekcji:
Uczeń:
– podaje propozycje odpowiedzi na pytanie: Dlaczego warto czytać książki?;
– układa krzyżówkę;
– wskazuje w wierszu czasowniki, za pomocą których zostały przedstawione korzyści płynące z czytania;
– rozpoznaje w utworze zdania pytające i rozkazujące oraz wskazuje, do kogo są one adresowane;
– wyjaśnia, dlaczego w utworze książka jest nazywana przyjaciółką;
– podaje swoje propozycje przyczyn nieczytania książek przez Polaków oraz propozycje rozwiązania tego problemu;
– snuje przypuszczenia, co stałoby się, gdyby ludzie przestali czytać książki;
– pisze notatkę o swojej ulubionej książce;
– zachęca koleżanki i kolegów do przeczytania ulubionej książki.

Proszę przygotować:
– podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej „NOWE Słowa na start! 4” (s. 67),
– kartę pracy „Czytam, bo lubię!” (plik nr 1),
- zeszyt i ćwiczenia z zadaniami z poprzedniej lekcji

26.11.2020 r. wychowanie fizyczne

Temat: Test z wiadomości o przepisach piłki nożnej.

Czołem!

Cele lekcji:

- Uczeń zna podstawowe przepisy piłki nożnej.

Zgodnie z zapowiedzią na dzisiejsze zajęcia przygotowałem dla Was test wiedzy z zakresu zasad piłki nożnej. Proszę zalogujcie się na platformie Google Classroom i wejdźcie w przydzielony dla Waszej klasy sprawdzian. Test zostanie uruchomiony dzisiaj o godzinie 8:00.

Przeczytajcie uważnie instrukcje i wypełnijcie wszystkie 10 pytań. Test jest jednokrotnego wyboru, więc zaznaczacie tylko jedną, prawidłową odpowiedź.

Test jest oczywiście NA OCENĘ! (jeżeli nie uzupełnicie testu w dniu dzisiejszym, tracicie szansę uzyskania maksymalnej oceny (celującej).

Powodzenia ;)

łw

26.11.2020 r. przyroda

Temat: Zależności pokarmowe między organizmami.

Dzień dobry,
Cele lekcji:
- znam i rozumiem pojęcia producent, konsument, łańcuch pokarmowy
- potrafię podać przykład łańcucha pokarmowego, producenta, konsumenta

Dołączcie proszę o godz. 11.40 do lekcji online – link w terminarzu i w Classroomie.
Przygotujcie zeszyty i ćwiczenia.
Do zobaczenia:)

Pliki do pobrania:

25.11_j_angielski_sprawdzian_plik_nr_1.docx (Rozmiar: 51358 bajtów)
26_11_j_polski_PLIK_nr_1_Książka_uczy_cieszy_bawi.doc (Rozmiar: 60928 bajtów)
26_11_j_polski_PLIK_nr_2_Odpowiedzi_do_zadań_ćwiczenia_str_61_63.docx (Rozmiar: 13656 bajtów)
26_11_j_polski_PLIK_nr_2_Odpowiedzi_do_zadań_ćwiczenia_str_61_63.pdf (Rozmiar: 168277 bajtów)