2021-22 Projekt w klasie 8B

Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?W tym roku szkolnym na lekcjach wychowawczych uczniowie klasy 8b rozwijają kompetencje obywatelskie i społeczne. Jest to już drugi projekt w tej klasie realizowany we współpracy z Uniwersytetem Dzieci.

Podczas zajęć uczniowie będą analizować takie wartości, jak: odpowiedzialność, tolerancja czy wsparcie innych. Dzięki projektowi rozwiną wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz znajomość powszechnie przyjętych zasad. Uczniowie będą także budować postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne. 

 

Opracowanie: mgr Halina Głogowska - Urbańczyk