2021 - 2022 - Kalendarz roku szkolnego

2021 - 2022 - Kalendarz roku szkolnego

01 września 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

23 - 31 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

10 grudnia 2021r.

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną i/lub naganną oceną zachowania

17 grudnia 2021 r.

Wystawienie ocen półrocznych przewidywanych

11 stycznia 2022 r.

Wystawienie ocen półrocznych

17 - 30 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe

14-19 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

24 maja 2022 r.  - język polski

25 maja 2022 r. - matematyka

26 maja 2022 r. - język angielski

Wszystkie egzaminy odbywają się o godzinie 9.00

01 lipca 2022 r. - ogłoszenie wyników egzaminu

08 lipca 2022 r. - rozdanie uczniom zaświadczeń z egzaminu po klasie 8

Egzamin ósmoklasisty

Dni egzaminu – dni wolne od zajęć dydaktycznych

6 maja 2022 r.

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną i/lub naganną oceną zachowania

1 czerwca 2022 r.

Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych

8 czerwca 2022 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych

15 czerwca 2022 r.

Rada Klasyfikacyjna

24 czerwca 2022 r.

Konferencja podsumowująca pracę szkoły za rok szkolny 2021/22

25 czerwca 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego

  • 14 października 2021 r. – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych na podst. KN
  • 24-26 maja 2022 r. - dni egzaminów wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I - VII

Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktycznych  - (szkoła zapewnia opiekę świetlicową):

  • 12 listopada 2021 r. 
  • 07 stycznia 2022 r.
  • 02 maja 2022 r.
  • 17 czerwca 2022 r. – piątek po Bożym Ciele