1 grudnia 2020 r. - wtorek 4 A

1 grudnia 2020 r. - wtorek 4 A
Wtorek 1 grudnia 2020 r.

01.12 2020 r. muzyka 

Temat Warsztat muzyczny.

Lekcja online o godzinie 11.10 do 11.40  link w LIBRUS

 ■ Cele:

Uczeń:
utrwala wiadomości i umiejętności,
gra dźwięki i melodie na flecie i instrumentach perkusyjnych. 

■ Metody i formy pracy:
śpiewanie,
granie na instrumencie,
percepcja muzyki,
praca w grupach. 

■ Środki dydaktyczne:
podręcznik Lekcja muzyki 4 (s. 10, 32–33),
płyta Lekcja muzyki 4. Utwory do słuchania, piosenki, akompaniamenty. 

■ Plan lekcji: 

1. Muzyczne powitanie.
Nauczyciel wraz z uczniami wykonuje taniec powitalny poznany podczas lekcji 1 (podręcznik, s. 10). 

2. Dzieci słuchają fragmentu Koncertu skrzypcowego „Jesień” Vivaldiego i układają jesienny pejzaż z przyniesionych „darów jesieni”. 

3. Jesienne nutki (podręcznik, s. 32, zadanie 1.).
Pod kierunkiem nauczyciela uczniowie rytmicznie odczytują nuty za pomocą nazw solmizacyjnych. 

4. Podczas słuchania utworu W grocie Króla Gór Edwarda Griega uczniowie pokazują dynamikę za pomocą gestów. 

5. Jesienne nutki w zespole (podręcznik, s. 33, zadanie 2.).

01.12.2020 r. j. polski - lekcja online 11.40

Temat: Co się dzieje w świecie książek? - wiersz pt. "W bibliotece".

Cele lekcji:
Uczeń:
– wymienia różne sposoby radzenia sobie z nudą w pochmurny dzień;
– określa, o jakich formach spędzania wolnego czasu jest mowa w wierszu oraz którą z tych form lubi najbardziej;
– odpowiada, co się dzieje w świecie książek;
– wyjaśnia, jak rozumie sformułowanie podane w dwóch ostatnich wersach;
– tłumaczy, na czym polega zjawisko rymowania się wyrazów;
– wskazuje rymujące się wyrazy;
– podaje rymy do wskazanych słów;
– podaje powody, dla których wato czytać książki;
Dla chętnych:
Obejrzyj filmy
"Najpiękniejsze biblioteki świata" 3.20 min
"10 największych bibliotek na świecie" 11 min.

Zapoznaj się z artykułem: 10 niezwykłych bibliotek w Polsce  - tu wymieniona jest również biblioteka w Oświęcimiu.

Omówienie:
1. Wasze sposoby na nudę. Czy jest wśród nich czytanie książek?
2. Czytanie wiersza pt. "W bibliotece" - PODRĘCZNIK str. 76
3. Ćw. 1. ze s. 76. O jakich formach spędzania wolnego czasu jest mowa w wierszu? Którą z tych form lubicie najbardziej?
4. Ćw. 2. ze s. 76. Co dzieje się w świecie książek?
5. Wyjaśnij, jak rozumiesz sformułowanie podane w dwóch ostatnich wersach (ćwiczenie 3. ze s. 76).
6. Wyjaśnij, na czym polega zjawisko rymowania się wyrazów znajdujących się na końcu dwóch sąsiadujących ze sobą wersów w wierszu. Przeczytaj głośno informacje zawarte w ramce „Nowa wiadomość” ze s. 76., następnie wykonaj ćwiczenie 5. str. 76.

7. Wspólne wykonywanie ćwiczenia z karty pracy (plik nr. 1)
Zadanie:
1. Zapoznaj się z obrazem Constanta Mayera „Książka z obrazkami” zamieszczonym na stronie 76 podręcznika.
Następie zapisz pięć pytań, które można byłoby zadać ukazanej dziewczynce.

2. Wykonaj zdjęcie swojej biblioteczki z książkami. Za adnotacją: 'Wyrażam zgodę na publikację zdjęcia"  wyślij na adres: beataherman@sp.brzezinka.pl 

01.12.2020 r. wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia techniki koszykarskiej w domu.

 Cele lekcji:

- Uczeń doskonali elementy techniki piłki koszykowej.
- Uczeń oswaja się z piłką do koszykówki
- Uczeń potrafi prawidłowo i bezpiecznie wykonać rozgrzewkę ogólnorozwojową.

 

Dzień dobry!

Na dzisiejszych zajęciach będziemy doskonalić elementy techniki koszykarskiej oraz panowanie nad piłką.

Poniżej przedstawię Wam dwa podobne filmiki z ćwiczeniami koszykarskimi. Ćwiczenia przedstawione na nagraniach są bardzo podobne, jednak te na drugim filmie są troszkę trudniejsze i w języku angielskim (nie znaczy to, że musicie wybrać łatwiejszą wersję, wybór pozostawiam Wam ;) ). Zawsze możecie dodatkowo doskonalić język angielski ;)

FILM 1 - DOSKONALENIE TECHNIKI KOSZYKARSKIEJ W DOMU

FILM 2 - DOSKONALENIE TECHNIKI KOSZYKARSKIEJ W DOMU

Do ćwiczeń możecie wykorzystać dowolną piłkę podobnych rozmiarów.

Przed przystąpieniem do treningu wykonajcie proszę krótką rozgrzewkę!

Pamiętajcie ćwiczymy w bezpiecznym miejscu pod nadzorem osoby pełnoletniej.

 

Udanego treningu!

łw 

01.12.2020 r. język angielski

LEKCJA ON-LINE

Lesson      1st December 

Topic: Whose schoolbag is it? Do kogo należy plecak?

Cele lekcji: wprowadzenie zaimków, tworzenie pytań i przeczeń z użyciem zaimków

Podręcznik str. 35,36.

Link do zajęć w Terminarzu. 

 

01.12.2020 r. religia

Temat: Związek Biblii z życiem i kulturą narodu polskiego.

Cele lekcji: uczeń wie, że porównanie słowa Bożego do ziarna jest zaczerpnięte z Ewangelii; wymienia kilka dzieł sztuki z życia narodu i kulturą chrześcijańską.

Przebieg:

Pomódl się słowami modlitwy: „Zdrowaś Maryjo…”.

Na stronie 52 w podręczniku znajduje się fotografia przydrożnej kapliczki. Pomyśl gdzie w naszej miejscowości możemy zobaczyć podobne przydrożne kapliczki, krzyże figury świętych. Przeczytaj teraz akapit „Chrześcijańskie korzenie narodu polskiego”.

Fragment Ewangelii zmieszczony w podręczniku mówi o ziarnie Słowa Bożego, które rozsiewa Pan Bóg. Posłuchaj tego tekstu biblijnego. Kiedy rolnik wysiewa ziarno liczy na obfity plon. Kiedy Pan Bóg sieje Słowo Boże w naszych sercach, również pragnie abyśmy wydali dobre polny. Każdy z nas ma robić dobre uczynki. Przez wiele wieków w naszej Ojczyźnie, ludzie którzy słuchali słowa Pana Jezusa w różny sposób okazywali swoja wiarę.

Zobacz na fotografie w podręczniku na s. 53-54. To dzieła sztuki, budowle, rzeźby itp. Wśród nich możemy np. znaleźć wspaniałe utwory jak np. „Bogurodzica” – pierwszy hymn Polski. Posłuchaj. 

01.12.2020 historia

 Temat: Legendy o początkach Polski. 

Dziś zapraszam na lekcję on-line o 12.40.

  • Znasz legendy o początkach Polski.
  • Wymieniasz głównych bohaterów legend .
  • Wiesz, czym różni się legenda od historii. 

  Link zamieszczony jest w terminarzu.

Materiały do lekcji są w classroomie