06 czerwca 2014 roku - wycieczka klasy IV na Szyndzielnię.

06 czerwca 2014 roku - wycieczka klasy IV na Szyndzielnię.