Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością 

Niepełnosprawność jest określana jako długotrwały stan, w którym występują ograniczenia w funkcjonowaniu człowieka, wynikające z obniżenia sprawności fizycznej lub psychicznej albo odchyleń w budowie i funkcjonowaniu organizmu. 

Wśród mieszkańców Polski jako najczęstsze jej przyczyny są wymieniane choroby układu krążenia, narządów ruchu i schorzenia neurologiczne oraz uszkodzenia narządów słuchu, wzroku, upośledzenia i choroby psychiczne.