Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka obchodzony jest 20 listopada. Ten dzień upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom - Konwencji o prawach dziecka. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Konwencja została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku. Polska była inicjatorem jej uchwalenia. 

Konwencja opiera się na czterech podstawowych zasadach: 

  • dzieci nie wolno dyskryminować ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowościowe, etniczne czy społeczne 
  • dzieci mają prawo do rozwoju we wszystkich aspektach swego życia (rozwój fizyczny, społeczny, duchowy, psychologiczny)
  • dobro dziecka należy stawiać na pierwszym miejscu 
  • dzieci powinny mieć zapewnione uczestnictwo w decyzjach dotyczących ich życia 
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka ma przypominać wszystkim dorosłym i dzieciom, że każde dziecko ma niezbywalne prawo, zapisane w Konstytucji RP i Konwencji o prawach dziecka do tego, aby było otoczone miłością, wychowywane w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy. 

Wiersz "Prawa Dziecka" - Janusz Korczak 

"Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.  
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:  
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. 
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. 
 
Tak się tu wiersze poukładały,
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały 
Najlepiej, jak umiecie.