17 września 2016 - 17 września 1939 roku

17 września 2016 - 17 września 1939 roku

   77 lat temu 17 września 1939 roku na terytorium II Rzeczypospolitej wkroczyły wojska Armii Czerwonej. Akt ten był bezprawny, ponieważ Związek Radziecki nie wypowiedział Polsce wojny, złamał natomiast pakt o nieagresji z 1932 roku, była to natomiast realizacja ustaleń zawartych w pakcie z 23 sierpnia 1939 zawartym przez Niemcy i Związek Radziecki.  W rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę odbyły się uroczystości z udziałem władz lokalnych na placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu. Uczniowie klasy VI B złożyli wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

oprac. mgr Katarzyna Krzoska

fot. Katarzyna Krzoska
fot. Katarzyna Krzoska