Projekt Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Projekt Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

   Uczniowie klasy pierwszej naszej szkoły zakończyli udział w Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

   Realizacja zajęć w ramach tego Projektu dała okazję do szerszego spojrzenia na rozwój dzieci oraz ich szanse edukacyjne poprzez rozpoznanie ich mocniejszych i słabszych stron. Teoretyczne podwaliny Projektu stanowi bowiem teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, która zakłada, iż człowiek obdarzony jest wieloma równoprawnymi typami inteligencji: językową,  przyrodniczą, ruchową, matematyczno - logiczną, wizualno - przestrzenną, muzyczną, interpersonalną i intrapersonalną. Często jedne typy inteligencji rozwinięte są u dziecka bardziej niż pozostałe. Wówczas nazywamy je dominującymi i to one właśnie determinują sposób, w jaki dziecko chętniej przyswaja wiedzę i umiejętności. Zdiagnozowanie profilu inteligencji dziecka pozwala dostosować metody nauczania odpowiednie dla każdego ucznia, a także rozwijać te sfery, które wymagają doskonalenia i wsparcia.

   Bardzo ważne jest tu polisensoryczne wspieranie rozwoju dziecka, czyli takie organizowanie jego pracy, które pozwoli na wielokanałowe odbieranie wiedzy (wzrokiem, słuchem, dotykiem, zapachem itd.), a przy tym będzie mu stwarzało okazję do różnorodnych działań pobudzających pracę mózgu. Nauka musi stać się okazją do przeżywania emocji i działania. Stąd też obecność na zajęciach różnorodnych, atrakcyjnych dla uczniów pomocy, które motywują do aktywnej pracy  z nimi.

Podczas zajęć uczniowie mieli okazję do rozwijania swojej wiedzy, wyobraźni i umiejętności. Chętnie pracowali indywidualnie, jak również bawili się w grupie. Efekty swojej pracy przedstawili rodzicom oraz zaproszonym gościom w dniu 01.06.2011 r. podczas pokazu końcowego, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem widzów.

oprac. mgr Edyta Czerwienka