Wynik Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. Kufer wyobraźni