Powiadomienia przez edziennik LIBRUS

 Informujemy, że w po zalogowaniu do systemu LIBRUS e-dziennika można w opcji USTAWIENIA / konfiguracja na samym dole zaznaczyć "TAK", aby zaznaczyć: - Powiadomienie mailem o nowych wiadomościach. Wówczas na bieżąco będziecie mogli Państwo otrzymywać wszelkie informacje. 

 

     Admin