Informacja dla uczniów klas IV a i IV b w sprawie planowanej wycieczki

Wycieczka do banku w Oświęcimiu
planowana dla klas IV a i IV b
na dzień 9 kwietnia 2019 r. (wtorek)
odbędzie się w innym terminie ustalonym przez wychowawców klas,
o którym uczniowie zostaną powiadomieni.

Admin