Podział godzin dla klas IV, VI - VIII w dniach 28 i 29 marca 2019 r. Wyjazd uczniów na wystawę mobilną do Włosienicy.

   W dniu 28 marca 2019 r. w czwartek i 29 marca w piątek CUW – Oświęcim jest organizatorem wyjazdu na wystawę mobilną pt. Naukowiej – opowieść o powietrzu - Małopolskiego Centrum Nauki, która będzie miała miejsce we Włosienicy.

Jest to wystawa dotycząca powietrza i ukazująca jego naturę w kontekście nauk o Ziemi, medycznych, biologicznych, fizycznych i chemicznych.

Udział uczniów w wystawie jest bezpłatny

CZWARTEK28.03.2019 godz. 10.10

Po dwóch pierwszych lekcjach, zgodnie z podziałem godzin:

  1. Wyjazd grupy 25 uczniów z klasy IV a i IV b o godz. 10.10
    (pozostali uczniowie z tych klas mają lekcje)

  2. a także klasa VI – 22 uczniów
    z Brzezinki o godz.
    10.10 do Włosienicy.

Zwiedzanie wystawy: kl. 4 o godz. 11.15
kl. 6
o godz. 12.45

Powrót o godz. 13.25 (wyjazd z Włosienicy) na 13.50 w Brzezince

Opieka: p. K. Garbuz, p. K. Skubis

PIĄTEK – 29.03.2019 godz. 13.35

Ze względu na późniejsze zakończenie zajęć w tym dniu, uczniowie
kl. VII i VIII przychodzą do szkoły dopiero na 3. lekcję.

  1. Wyjazd z Brzezinki o godz. 13.35 klas: VII (21 os.) i VIII (28 os.)

Zwiedzanie wystawy: kl. 7 i + 4 os. z kl. 8. (25 osób) o godz. 14.15
kl. 8
o godz.14. 45 ( pozostałe 24 osób)

Powrót o godz. 15.20 (wyjazd z Włosienicy) na 16.00 w Brzezince

Opieka: p. K. Garbuz, p. K. Skubis