Kuratorium Oświaty w Krakowie opublikowało tematykę, zakres i treści konkursów przedmiotowych na rok szkolny 2018-2019