STRONA PRZYJAZNA MŁODZIEŻY!

Oto certyfikat przyznany stronie www.sp.brzezinka.pl.

Nasza strona wpisana jest pod nr 363