Plan lekcji ważny od 16 listopada 2015 r.

Uwaga! Od 16 listopada nastąpiła zmian apodziału godzin. Dotyczy ona klasy: VI, V b, IV