Konkurs Fotograficzny

Ogłaszam konkurs fotograficzny pt. "Zima w mojej okolicy".

Zdjęcia w wersji elektronicznej można przesyłać na maila: skubiska@tlen.pl lub dostarczyć na dowolnym nośniku. Nie ma konieczności ich wywoływania.

Każde zdjęcie powinno zostać opatrzone następującą informacją: