Projekt skierowany do rodzin 3+ realizowany ze wsparcia finansowego Województwa Małopolskiego