Zakończenie akcji "Góra Grosza"

   Tak jak w poprzednich latach, również w tym roku Rada Uczniowska przeprowadziła w szkole akcję "Góra Grosza". Dzięki licznym, bezinteresownym  datkom udało się zebrać:
344,31 gr.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki groszy serdecznie dziękujemy.

Zebrane środki zostaną wykorzystane na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka. Więcej na temat tej akcji można przeczytać na stronie: www.towarzystwonaszdom.pl