Podsumowanie akcji POMÓŻ I TY

Rada Uczniowska naszej szkoły włączyła się w akcję
Fundacji dla dzieci niewidomych i niepełnosprawnych.

Po przeprowadzonej sprzedaży cegiełek udało się zebrać 101,60 zł,
które to pieniądze zostały przekazane na konto fundacji. 
Wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc serdecznie dziękujemy.

Organizator: pedagog szkolny - mgr Katarzyna Skubis