3 marca 2014 r. powrót do podziału godzin z 1 września 2013 r.