Informacja o wyborze oferty na wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Brzezinka,26.08.2013 r.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Szkoła Podstawowa im. Pomnik Dzieci Więźniów Oświęcimia w Brzezince informuje, iż w przeprowadzonym  rozpoznaniu cenowym wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w kuchni Szkoły Podstawowej w Brzezince wybrano ofertę firmy:

Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewanie i Gazowe
Polanka Wielka,
ul. Pasterniak 22,
Oświęcim, ul. Bałandy 40/19  

Cena oferty: 16.064,07 zł brutto