WYPRAWKA SZKOLNA

Wyprawka szkolna

 Ustala się ostateczny termin składania przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków o pomoc
w zakresie Programu Wyprawka szkolna 2013/2014 na dzień 10 września 2013 r. Wnioski składa się do placówek, do których uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

Przypominamy, iż w przypadku składania wniosku we wrześniu, określenie wysokości dochodów ustala się na podstawie m-ca sierpnia, a w przypadku złożenia wniosku w sierpniu, za lipiec 2013 r.