Podziękowanie za 1% podatku przekazanego dla naszej szkoły.

Miło nam poinformować, że nasza szkoła od czterdziestu podatników otrzymała za rok 2010 1964,64 zł. Wszystkim, którzy zechcieli wesprzeć naszą szkołę wpłacając 1% podatku na konto naszej szkoły SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Społeczny Komitet Pomocy Szkole "Małopolska" przy SP w Brzezince


Zachęcamy Państwa, aby również w tym roku włączyć się do akcji 1% na rzecz naszej szkoły.

Przekazanie 1% podatku polega na wpisaniu w odpowiednim PIT za rok 2011 następujących danych:

W rozdziale :

Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego

W pozycji: Numer KRS: 0000052078

W pozycji: Wnioskowana kwota: kwota
wynikająca z rozliczenia

W pozycji: Informacje uzupełniające:

Cel szczegółowy: 1 % Szkoła Podstawowa w Brzezince, ul. Szkolna 19, 32-610 Oświęcim