Akcja "MAKULATURA"

 Rada Uczniowska wraz z klasą 6 serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włączyli się do akcji "Makulatura" przeprowadzonej w naszej szkole dn. 26 marca 2013 r. Szczególne podziękowania kierujemy do P. Piotra Dominika za przewóz makulatury do punktu skupu. Informujemy, że udało się zebrać 888 kg. Na przełomie maja i czerwca planowana jest ostatnia w tym roku szkolnym zbiórka makulatury. O jej terminie poinformujemy.