OŚWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY

 Treść artykułu zamieszonego w Gazecie Krakowskiej  z dn. 28 czerwca 2012 r. na temat hymnu szkoły oparty jest na kłamstwie, jakoby dzieci w szkole śpiewały słowa: "Płomieniem rzyga komin krematorium ..."

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezince oświadcza, że w  szkole w Brzezince nigdy nie była śpiewana druga zwrotka hymnu, której słowa zacytowała dziennikarka, a informacja na ten temat podana do wiadomości publicznej przez Gazetę Krakowską jest kłamstwem.

Dyrektor szkoły: mgr Agata Kowol