Wnioski i rekomandacje z ewaluacji programu profilaktycznego 13_14

Wnioski i rekomandacje z ewaluacji programu profilaktycznego 13_14
Wnioski i rekomendacje z ewaluacji programu profilaktycznego 13_14

 

 

 

 

REKOMENDACJE - należy:

  • utrwalać wśród uczniów zachowania asertywne mające na celu nieuleganie presji rówieśników;

  • jeszcze bardziej promować właściwe zachowania uczniów;

  • zwracać każdorazowo uwagę na zachowania naganne uczniów;

  • wśród rodziców szerzyć wiedzę dotyczącą stosowanych w szkole form i metod pomocy uczniom i zapobiegania przemocy i agresji;

  • ulepszyć sposób dyżurowania podczas przerw mający na celu zmniejszenie nagannych zachowań, monitorować sytuację w szkolnej toalecie i na boisku szkolnym podczas przerw i zajęć;

  • realizować zajęcia mające na celu podniesienie samooceny wśród uczniów;

  • zachęcać rodziców do większego zainteresowania się problemami dzieci.

Pliki do pobrania:

Wnioski i rekomendacje z ewaluacji programu profilaktycznego 13_14.pdf (Rozmiar: 61099 bajtów)