QVO VADIS - Henryk Sienkiewicz

QVO VADIS - Henryk Sienkiewicz

Film z serii Wiedza z Wami (40 min.)

pt. "Qvo vadis" zawiera następujące treści: 

1. Opinia własna prelegentki o utworze. 
2. Znaczenie i geneza tytułu.
3. Rodzaj powieści.
4. Główne wątki.
5. Wydarzenia rozpoczynające utwór.
6. Wiedza historyczna poszerzająca zrozumienie kontekstu historycznego (między 8 -14 min).
7. Postać Chilona Chilonidesa.
8. Najważniejszy fakt historyczny z 64 r.
9. Przyczyny przemiany wewnętrznej Marka Winicjusza.

Prezentacja "Qvo vadis" - zawiera następujące treści:

1. Konstrukcja świata przedstawionego.
2. Gatunek i znaczenie tytułu "Qvo vadis".
3. Główne wątki:
   a) prześladowanie chrześcijan,
   b) miłość Marka i Ligii,
   c) wątek obyczajowy,
   d) wątek psychologiczny, czyli przemiana wewnętrzna bohatera.

Ćwiczenie na rozpoznawanie postaci Qvo vadis
Ćwiczenie pt. Qvo vadis jako powieść historyczna

 
Film TVP pt. Qvo Vadis - odcinek 1./6 (45.25 min.)

Odcinek 6./6 (45 min.)