Próbny egzamin 30.03 - 1.04. 2020

1 kwietnia - środa

próbny egzamin ósmoklasistów z języka angielskiego

Osoby, które zadeklarowały chęć pisania dzisiaj egzaminu próbnego, proszone są o wykonanie następujących czynności:

 1. O godzinie 9.00 wejdź na stronę: OKE Kraków: http://www.oke.krakow.pl/inf/ i pobierz arkusz egzaminacyjny (szukaj na samym dole po j. polskim i matematyce).

2. Otwórz arkusz z zadaniami.

3. Korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo – ten plik pdf będzie miał możliwość zapisu komputerowego – proszę z tej opcji skorzystać) zapisuj samodzielnie zadania.

4. Dobrze zaplanuj pracę. Od momentu zakończenia prac organizacyjnych masz na wypełnienie arkusza 90 minut. Zapisz sobie czas w widocznym miejscu. Miej na biurku zegarek. (Osoby z dostosowaniem czasu mogą pisać dłużej do 135 min.).

5. Rozwiązuj zadania samodzielnie i w skupieniu - to tylko próba - masz prawo czegoś nie wiedzieć.

6. Po skończonej pracy masz jeszcze 5 min. na sprawdzenie, czy wszystkie odpowiedzi przeniosłeś na kartę odpowiedzi.

7. Do godziny czasu od momentu zakończenia pracy powinieneś wysłać rozwiązania w plikach pdf (najwygodniejsza forma to pdf,  w razie konieczności może być inna) na adres: kubas.angielski@gmail.com

POWODZENIA

31 marca – wtorek -

próbny egzamin ósmoklasistów z matematyki

Osoby, które zadeklarowały chęć pisania dzisiaj egzaminu próbnego, proszone są o wykonanie następujących czynności:

 1. O godzinie 9.00 wejdź na stronę: OKE Kraków: http://www.oke.krakow.pl/inf/ i pobierz arkusz egzaminacyjny.

2. Pobierz arkusz z zadaniami.

3. Korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo – ten plik pdf będzie miał możliwość zapisu komputerowego – proszę z tej opcji skorzystać) zapisuj samodzielnie zadania.

4. Dobrze zaplanuj pracę. Od momentu zakończenia prac organizacyjnych masz na wypełnienie arkusza 100 minut. Zapisz sobie czas w widocznym miejscu. Miej na biurku zegarek. (Osoby z dostosowaniem czasu mogą pisać dłużej do 150 min.).

5. Rozwiązuj zadania samodzielnie i w skupieniu - to tylko próba - masz prawo czegoś nie wiedzieć.

6. Po skończonej pracy masz jeszcze 5 min. na sprawdzenie, czy wszystkie odpowiedzi przeniosłeś na kartę odpowiedzi.

7. Do godziny czasu od momentu zakończenia pracy powinieneś wysłać rozwiązania w plikach pdf (najwygodniejsza forma to pdf,  w razie konieczności może być inna) na adres: matematyka.bs@onet.pl

 

 

30 marca - poniedziałek -

próbny egzamin ósmoklasistów z j. polskiego

Osoby, które zadeklarowały chęć pisania dzisiaj egzaminu próbnego, proszone są o wykonanie następujących czynności:

 1. O godzinie 9.00 wejdź na stronę: OKE Kraków: http://www.oke.krakow.pl/inf/ i pobierz arkusz egzaminacyjny.

2. Pobierz arkusz z zadaniami.

3. Korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie) zapisuj samodzielnie zadania.

4. Dobrze zaplanuj pracę. Od momentu zakończenia prac organizacyjnych masz na wypełnienie arkusza 120 minut. Zapisz sobie czas w widocznym miejscu. Miej na biurku zegarek. (Osoby z dostosowaniem czasu mogą pisać dłużej do 180 min.).

5. Rozwiązuj zadania samodzielnie i w skupieniu - to tylko próba - masz prawo czegoś nie wiedzieć.

6. Po skończonej pracy masz jeszcze 5 min. na sprawdzenie, czy wszystkie odpowiedzi przeniosłeś na kartę odpowiedzi.

7. Do godziny czasu od momentu zakończenia pracy powinieneś wysłać rozwiązania na adres: j.polski.bh@interia.pl

POWODZENIA :)

 

 

Uwaga Rodzice Ósmoklasistów i Uczniowie klasy 8.

 

 

Dnia 26 marca CKE podała informację o możliwości przystąpienia uczniów klasy ósmej do egzaminu próbnego w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

I. Arkusze do egzaminu próbnego - materiały obejmą zarówno arkusze
w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z  
niepełnosprawnościami.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowej komisji egzaminacyjnej . http://www.oke.krakow.pl/inf/ w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

II. W jaki sposób rodzic powinien zgłosić ucznia do egzaminu próbnego w naszej szkole:

Egzamin ten jest dobrowolny i nasi nauczyciele zweryfikują tylko prace tych uczniów, których rodzice  wcześniej zadeklarują chęć przystąpienia ucznia do sprawdzianu – TYLKO przez  dziennik  Librus na konto administratora – z-cy dyr. szkoły p. Beaty Herman lub e-mailem: j.polski.bh@interia.pl

do dnia 30 marca (poniedziałek) do godziny 8.00. -  do tego terminu  deklaracja powinna dotyczyć wszystkich wybranych przedmiotów.

(Wzór deklaracji w załączniku do skopiowania).

Możliwe jest więc, aby uczeń przystąpił do egzaminu próbnego tylko z wybranego lub wybranych przedmiotów


Wtedy w zgłoszeniu należy wpisać, z jakich przedmiotów będzie uczeń pisał egzamin próbny.

III. Co powinien zrobić uczeń:

1. W wyznaczonym dniu 30, 31 marca lub 1 kwietnia  powinien pobrać materiały  ze strony CKE (www.cke.gov.pl) lub OKE (np. http://www.oke.krakow.pl/inf/)  

2.  Samodzielnie rozwiązać zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania
w następującej formie:

korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie)

3. Następnie, po upływie czasu wyznaczonego na pisanie , przesłać jak najszybciej (max do godziny czasu od zakończenia pracy) swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań).

4. W tych dniach codziennie o 8.00 na naszej szkolnej stronie internetowej w AKTUALNOŚCIACH będą pojawiały się  komunikaty o czasie przeznaczonym na pisanie, a także adres email nauczyciela, do którego należy odesłać arkusz.

Zadania nauczycieli:

1. Nauczyciele  – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić w wybranej przez siebie formie oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

  • w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
  • w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Wybór metody informacji zwrotnej i terminu  będzie należał do n-la oceniającego pracę. 8 kwietnia pojawią się odpowiedzi na CKE.

Próbny egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym
(w celu dania uczniowi kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie)
oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Za ten egzamin uczniowie nie otrzymują ocen natomiast dostaną informację zwrotną od nauczyciela o swoich umiejętnościach.

Pliki do pobrania:

1_DEKLARACJA_przystąpienia_do_egzaminu_probnego.pdf (Rozmiar: 96908 bajtów)
1_DEKLARACJA_przystąpienia_do_egzaminu_probnego.doc (Rozmiar: 14444 bajtów)