Nauczyciele w roku szkolnym 2021 - 2022

Nauczyciele w roku szkolnym 2021-2022
 
1. p.o. Dyrektora szkoły - mgr Beata Herman
beataherman@sp.brzezinka.pl
język polski
2. Wicedyrektor szkoły - mgr Katarzyna Siewniak 
katarzyna.siewniak@onet.pl;
edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna

3. mgr Agata Kowol
agatakowol@sp.brzezinka.pl;

informatyka
4. mgr Barbara Baraniecka 
b.baraniecka.brzezinka@gmail.com;
biologia, chemia
5. mgr Kamil Bielas
kamilbielas@sp.brzezinka.pl;
informatyka, świetlica szkolna, wychowawca klasy V b
6. mgr Krzysztof Świergosz

fizyka

7. mgr Renata Zima
spbrzezinka.geografia@gmail.com;

geografia
8. mgr Edyta Czerwienka
edytaczerwienka@sp.brzezinka.pl;
edukacja wczesnoszkolna, język angielski - wychowawca  kl. II a
9. mgr Katarzyna Garbuz
katarzynagarbuz@sp.brzezinka.pl
matematyka, technika, przyroda, wychowawca kl. VI

10. mgr Halina Głogowska - Urbańczyk
halinaglogowska@sp.brzezinka.pl;

język angielski, informatyka, wychowawca klasy VIII b
11. mgr Beata Jarosz 
beatajarosz@sp.brzezinka.pl
język niemiecki, język polski, świetlica szkolna
12. mgr Marek Michoń 
michon.zdalne@gmail.com;
muzyka
13. mgr Katarzyna Krzoska
katarzynakrzoska@sp.brzezinka.pl;
język polski, historia, wychowawca klasy VIII a
14. mgr Marzena Kubas 
marzenakubas@sp.brzezinka.pl;
język angielski, wychowawca kl. IV b
15. mgr Beata Lisik 
lisikbeata8@gmail.com; beatalisik@sp.brzezinka.pl
edukacja wczesnoszkolna, matematyka, wychowawca klasy III
16. mgr Kamila Zając
kamilka_zajac@interia.eu;
edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II b
17. mgr Agata Wróbel 
agata_wrobel@tlen.pl;
nauczyciel wspomagający
18. mgr Katarzyna Siutaj 
katarzynasiutaj@sp.brzezinka.pl;
edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I, plastyka
19. mgr Katarzyna Skubis 
katarzynaskubis@sp.brzezinka.pl;
pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
20. mgr Barbara Stańczyk 
matematyka.bs@onet.pl;
matematyka, wychowawca klasy VII a
21. mgr Aleksandra Rusinek 
aleksandrarusinek@poczta.onet.pl;
język polski, wychowawca klasy VII b
22. ks. mgr Artur Micorek 
artur.micorek@interia.pl;
religia
23. mgr Łukasz Wabik
luke.prezes@interia.pl; wfzawszespoko@gmail.com
wychowanie fizyczne, wychowawca klasy V a
24. mgr Marta Woźniak
martawozniak.spbrzezinka@gmail.com;
wychowanie fizyczne, świetlica szkolna
25. mgr Elżbieta Ćwiertnia
logopeda
26. mgr Renata Lubińska
torenja10@gmail.com;
historia, wiedza o społeczeństwie
27. mgr Wioletta Szlachcic - Sporysz
nauczyciel wspomagający
28. mgr Michał Domżał
wychowawca klasy IV a, j. angielski, wychowanie fizyczne, świetlica szkolna
29. mgr Zbigniew Szczerbowski
edukacja dla bezpieczeństwa
30. ks. mgr Sławomir Szczotka
religia
31. mgr Agnieszka Kolasa
doradztwo zawodowe
32. mgr Mirosława Pawlica

biblioteka szkolna