Miejsko - Gminny Konkurs Ortograficzny 2011

Miejsko - Gminny Konkurs Ortograficzny 2011

REGULAMIN VI EDYCJI

MIEJSKO- GMINNEGO KONKURSU

„ORTOGRAFICZNA CORRIDA”

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

  1. CELE KONKURSU:

 ▪         popularyzowanie wśród uczniów poprawnej pisowni ortograficznej,

         uczenie poprzez zabawę świadomego korzystania z zasad,

      reguł ortograficznych i interpunkcyjnych,

         dbanie o kulturę języka ojczystego.

  1. TERMINY:

         Zgłoszenia pisemne do udziału w VI  edycji  Miejsko- Gminnego  Konkursu Ortograficznego „Ortograficzna Corrida” należy przesłać pisemnie bądź faksem do 14 lutego 2011 roku na adres:

Gimnazjum Gminne nr 2 im. KEN w Zaboru, ul. Jezioro 2,

32-600 Oświęcim, tel/fax: 33-844-02-19

 z dopiskiem „Miejsko-Gminny Konkurs Ortograficzny”.

         Karta zgłoszeniowa powinna zawierać:

a)      liczbę uczniów startujących w konkursie,

b)      adres szkoły, nr telefonu i faksu,

c)      imię i nazwisko nauczyciela – organizatora konkursu na terenie szkoły.

         Konkurs jest trzyetapowy:

I etap wewnątrzszkolny – 28.02.2011r.(poniedziałek)

II etap miejski - 28.03.2011r. ( poniedziałek) 

            / Szkoła Podstawowa nr 5 /

            gminny - 28.03.2011r. (poniedziałek) / Szkoła Podstawowa w Brzezince/      godz. 11.30                 

III etap powiatowy – dokładny termin i miejsce przeprowadzenia będą podane w późniejszym terminie

      3.ORGANIZACJA KONKURSU:

        Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI.

        Wszystkich uczestników obowiązuje najnowszy „Wielki słownik ortograficzny” PWN pod red. Edwarda Polańskiego.

        Wszyscy nauczyciele będą mogli otrzymać zaświadczenie potwierdzające obecność w dyktandzie.

        Teksty dyktand oraz zagadki ortograficzne zostaną wybrane i opracowanie przez doradcę metodycznego.

      4. PRZEBIEG I ETAPU KONKURSU:

          I etap – wewnątrzszkolny, przeprowadzają i oceniają nauczyciele i poloniści z danej placówki.

        Teksty dyktand, kryteria oceniania i wzory protokołów zostaną przesłane drogą

      elekroniczną do szkół w dniu  21.02.2011r.

·        Wszelkie informacje można uzyskać u doradcy metodycznego w dniu 21.02. 2011r  w czasie dyżuru metodycznego / w godz.12 –15 /

w Gimnazjum Gminnym nr 2 w Zaborzu  osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.     

 ▪                    Do II etapu konkursu zakwalifikowani zostaną uczestnicy, którzy uzyskali najwyższe wyniki punktowe w etapie szkolnym konkursu i jednocześnie zdobyli co najmniej 90% możliwej liczby punktów. Uzyskanie 90% punktów nie gwarantuje uczestnikowi awansu do etapu miejsko-gminnego.

                    Wszystkie prace uczniów należy przesłać wraz z protokołem

                    do dnia 14.03.2011r na adres: Gimnazjum Gminne nr 2 im. KEN

                        w Zaboru, ul. Jezioro 2,

32-600 Oświęcim, tel/fax: 33-844-02-19

z dopiskiem: „Miejsko- Gminny Konkurs Ortograficzny”.

 Komisja Konkursowa ustali listę uczestników zakwalifikowanych do II etapu (miejsko-gminnego) i przekaże informacje do szkół  drogą elektroniczną.

 5. PRZEBIEG II ETAPU KONKURSU:

 ▪         W II etapie konkursu – przewidziane jest dyktando i zagadki ortograficzne.

6. PRZEBIEG III ETAPU KONKURSU:

         Do III etapu konkursu zakwalifikowani zostaną uczestnicy, którzy uzyskali najwyższe wyniki punktowe w etapie gminnym konkursu i jednocześnie zdobyli co najmniej 75% możliwej liczby punktów. Uzyskanie 75% punktów nie gwarantuje uczestnikowi awansu do finału.

         Laureatem pierwszego miejsca zostanie osoba, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w III etapie konkursu.

         Z przebiegu finału  konkursu zostanie sporządzony protokół.

Wyniki „ Ortograficznej Corridy”  zostaną podane w lokalnej prasie. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, by konkurs odbył się w serdecznej atmosferze.

Serdecznie zapraszam!

Organizator: mgr Mirosława Pawlica

Adres kontaktowy: Gimnazjum Gminne nr 2 im. KEN w Zaboru, ul. Jezioro 2, 32-600 Oświęcim, tel/fax: 33-844-02-19

tel. kom. 663609019