Miejsko - Gminny Konkurs Ortograficzny 2011

Miejsko - Gminny Konkurs Ortograficzny 2011

WYNIKI W NASZEJ SZKOLE I ETAPU MIEJSKO - GMINNEGO KONKURSU "ORTOGRAFICZNA CORRIDA"

Zgodnie z regulaminem zamieszczonym poniżej, tylko ci uczniowie, którzy uzyskali min. 90 punktów w I etapie mają szansę przejść do II etapu konkursu. GRATULUJEMY!

Uczniowie, którzy otrzymali mniej niż 50 pkt. nie zostali uwzględnieni w zestawieniu.

Kod ucznia liczba zdobytych punktów (na max 100)
C07 90
A18 90
B25 90
B22 88
A23 88
A07 86
A24 84
C04 80
B21 80
B28 78
A01 78
A17 78
A27 78
A20 76
A11 76
C02 72
C14 72
A26 72
B02 72
B14 72
A06 70
A13 70
B07 70
B16 70
A05 68
A08 68
B09 68
B19 68
B20 68
B24  66
C10 64
C23 64
A15 64
C24 62
A03 62
A16 62
B11 62
A21 60
B04 60
B06 60
C16 50
B10 50

REGULAMIN VI EDYCJI

MIEJSKO- GMINNEGO KONKURSU

„ORTOGRAFICZNA CORRIDA”

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

  1. CELE KONKURSU:

 ▪         popularyzowanie wśród uczniów poprawnej pisowni ortograficznej,

         uczenie poprzez zabawę świadomego korzystania z zasad,

      reguł ortograficznych i interpunkcyjnych,

         dbanie o kulturę języka ojczystego.

  1. TERMINY:

         Zgłoszenia pisemne do udziału w VI  edycji  Miejsko- Gminnego  Konkursu Ortograficznego „Ortograficzna Corrida” należy przesłać pisemnie bądź faksem do 14 lutego 2011 roku na adres:

Gimnazjum Gminne nr 2 im. KEN w Zaboru, ul. Jezioro 2,

32-600 Oświęcim, tel/fax: 33-844-02-19

 z dopiskiem „Miejsko-Gminny Konkurs Ortograficzny”.

         Karta zgłoszeniowa powinna zawierać:

a)      liczbę uczniów startujących w konkursie,

b)      adres szkoły, nr telefonu i faksu,

c)      imię i nazwisko nauczyciela – organizatora konkursu na terenie szkoły.

         Konkurs jest trzyetapowy:

I etap wewnątrzszkolny – 28.02.2011r.(poniedziałek)

II etap miejski - 28.03.2011r. ( poniedziałek) 

            / Szkoła Podstawowa nr 5 /

            gminny - 28.03.2011r. (poniedziałek) / Szkoła Podstawowa w Brzezince/      godz. 11.30                 

III etap powiatowy – dokładny termin i miejsce przeprowadzenia będą podane w późniejszym terminie

      3.ORGANIZACJA KONKURSU:

        Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI.

        Wszystkich uczestników obowiązuje najnowszy „Wielki słownik ortograficzny” PWN pod red. Edwarda Polańskiego.

        Wszyscy nauczyciele będą mogli otrzymać zaświadczenie potwierdzające obecność w dyktandzie.

        Teksty dyktand oraz zagadki ortograficzne zostaną wybrane i opracowanie przez doradcę metodycznego.

      4. PRZEBIEG I ETAPU KONKURSU:

          I etap – wewnątrzszkolny, przeprowadzają i oceniają nauczyciele i poloniści z danej placówki.

        Teksty dyktand, kryteria oceniania i wzory protokołów zostaną przesłane drogą

      elekroniczną do szkół w dniu  21.02.2011r.

·        Wszelkie informacje można uzyskać u doradcy metodycznego w dniu 21.02. 2011r  w czasie dyżuru metodycznego / w godz.12 –15 /

w Gimnazjum Gminnym nr 2 w Zaborzu  osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.     

 ▪                    Do II etapu konkursu zakwalifikowani zostaną uczestnicy, którzy uzyskali najwyższe wyniki punktowe w etapie szkolnym konkursu i jednocześnie zdobyli co najmniej 90% możliwej liczby punktów. Uzyskanie 90% punktów nie gwarantuje uczestnikowi awansu do etapu miejsko-gminnego.

                    Wszystkie prace uczniów należy przesłać wraz z protokołem

                    do dnia 14.03.2011r na adres: Gimnazjum Gminne nr 2 im. KEN

                        w Zaboru, ul. Jezioro 2,

32-600 Oświęcim, tel/fax: 33-844-02-19

z dopiskiem: „Miejsko- Gminny Konkurs Ortograficzny”.

 Komisja Konkursowa ustali listę uczestników zakwalifikowanych do II etapu (miejsko-gminnego) i przekaże informacje do szkół  drogą elektroniczną.

 5. PRZEBIEG II ETAPU KONKURSU:

 ▪         W II etapie konkursu – przewidziane jest dyktando i zagadki ortograficzne.

6. PRZEBIEG III ETAPU KONKURSU:

         Do III etapu konkursu zakwalifikowani zostaną uczestnicy, którzy uzyskali najwyższe wyniki punktowe w etapie gminnym konkursu i jednocześnie zdobyli co najmniej 75% możliwej liczby punktów. Uzyskanie 75% punktów nie gwarantuje uczestnikowi awansu do finału.

         Laureatem pierwszego miejsca zostanie osoba, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w III etapie konkursu.

         Z przebiegu finału  konkursu zostanie sporządzony protokół.

Wyniki „ Ortograficznej Corridy”  zostaną podane w lokalnej prasie. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, by konkurs odbył się w serdecznej atmosferze.

Serdecznie zapraszam!

Organizator: mgr Mirosława Pawlica

Adres kontaktowy: Gimnazjum Gminne nr 2 im. KEN w Zaboru, ul. Jezioro 2, 32-600 Oświęcim, tel/fax: 33-844-02-19

tel. kom. 663609019